Nieuwsbrief mei 2018

 
 

Terwijl een groep jongeren vanuit Amsterdam ervaringen opdoet in het verre Swaziland zijn de voorbereidingen voor de DeeBeetje kampen in Assel al weer in volle gang. Bij Don Bosco Rijswijk genoten 371 kinderen begin mei van het 'Vikingbos', In Apeldoorn was er een inspirerende middag rond het thema Opvoeden. Via deze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alles wat zich in Nederland binnen de Don Bosco wereld afspeelt. Veel leesplezier!


 

Agenda

 
 

- 5  mei - Rommelmarkt Don Bosco Deventer bij de Bolwerksmolen
- 16 mei - Voorstelling De Omzieners in Gigant in Apeldoorn
22 juli t/m 11 augustus - DeeBeetje zomerkampen
6 t/m 24 augustus - Vakantiebos Rijswijk


 

In de leer bij Don Bosco en zijn moeder Margherita

 
 

Een ongedwongen familiesfeer is wat ze nodig hebben! In een cultuur van maakbaarheid en een maatschappij die op de eerste plaats oplossingsgericht denkt, lopen we het risico dat we ‘jongeren met probleemgedrag’ in de steek laten. Zij worden op de eerste plaats geholpen met dat wat een mens tot ‘mens’ kan maken. Met aandacht, compassie en erkenning; met aansluiting bij hun uniek-zijn. We zien Don Bosco en zijn moeder Margherita dit op natuurlijke wijze voorleven. Ze bieden de jongeren op de eerste plaats een ongedwongen familiesfeer! Waarom? Omdat deze vorm van nabijheid de basis is voor ons ‘mens-zijn’. Pas daarna volgt verdere ontwikkeling.


 

Jongeren op reis naar Swaziland

 
 

Een groep dak- en thuisloze jongeren van Don Bosco Straatvisie samen met ervaren jongeren van SAMEN is afgereisd naar Swaziland voor een uitwisseling met jongeren van het Don Bosco project 'Manzini Youth Care'. De groepsreis is inmiddels al weer over de helft. Tijdens deze reis staat uitwisseling over het thema zelfstandigheid centraal. Afgelopen week hebben de jongeren diverse workshops rond dit thema georganiseerd. Daarnaast hebben ze het project leren kennen, hebben ze een dag geklust en was er tijd voor dagje dieren kijken. Deze week gaan de workshops door, o.a. over het drank en drugs (verslaving). Een reisverslag volgt in de zomereditie van Don Bosco NU.


 

Deventer: Terug naar het normale leven

 
 

Donderdag 19 april was het druk in de IJsselzaal van het Deventer Stadhuis. Vanuit het sociale domein waren de werkers uit het veld bij elkaar om samen het 18-/18+ convenant te ondertekenen. Geen ondertekening door directeuren en beleidsmakers dit keer, maar door de mensen van de straat die de rechtstreekse contacten met jongeren hebben. Zij vonden elkaar, niet alleen op papier maar ook in ontmoeting en gesprek. Don Bosco Deventer was er ook bij. Hun nieuwe project Terug naar het normale leven lijkt naadloos aan te sluiten op de bedoelingen van het nieuwe convenant.
Lees hier het hele artikel.


 

Voorbereidingen DeeBeetje kampen

 
 

Afgelopen weekend hebben 22 mensen van de DeeBeetje leiding een mooi en inspirerend weekend gehad. Iedereen is ontzettend enthousiast en wil heel graag meedoen en meedenken.  Een klein groepje is al vast begonnen om de poster en folder te maken voor volgend jaar. Omdat DeeBeetje dit promotiemateriaal graag al bij de reünie uit wil kunnen delen. 


 

Geslaagde Koningsdag SAMEN

 
 

Tijdens Koningsdag hebben de deelnemers die komende zomer met de groepsreis van SAMEN naar India gaan geld opgehaald voor de projecten die zij gaan bezoeken. Hierbij werden zij geholpen door enkele Europese vrijwilligers en verschillende ervaren SAMEN vrijwilligers. Zeker 700 mensen zijn voor 1 euro naar een schoon toilet geweest, hierbij kregen ze ook informatie over het Don Bosco huis. Op het plein voor het huis was er thee, koffie en lekkers en natuurlijk de vrijmarkt verkoop. De groep haalde in totaal € 2.300,- op.
 


 

Opvoeden met drie pedagogen; een jood, moslim en christen

 
 

Zondag 15 april vond een bijeenkomst over ‘opvoeden’ plaats bij Don Bosco Apeldoorn. Rita Vermeltfoort van Don Bosco Werken Nederland (vorming) en Hans Stalknecht (directeur van Don Bosco Apeldoorn) zagen er een uitdaging in om opvoeding te benaderen vanuit drie religieuze perspectieven: joods, islamitisch en christelijk. Na afloop van de middag zei een van de zestig aanwezigen: ‘Wat me opvalt is dat we niet veel van elkaar verschillen in wat we belangrijk vinden in opvoeding. Wat zou het goed zijn om dit soort gesprekken in scholen te voeren, daar is nog zoveel onbegrip onderling’.
Dit klinkt als een aanmoediging voor meer initiatieven op dit vlak, om zo het inzicht in elkaars leefwereld te vergroten. Met als doel de armen broederlijk en zusterlijk over elkaars schouders te kunnen slaan met het oog op gelukkige kinderen en jongeren, vanuit ieders eigen geloofstraditie! Lees het uitgebreidere verslag dat volgt in de zomereditie van Don Bosco NU.
 


 

Avontuur met Vikingbos Don Bosco Rijswijk

 
 

Zoals elke vakantie kon de jeugd ook in de meivakantie weer terecht bij Don Bosco Rijswijk. Op 1, 2 en 3 mei konden kinderen van 4 tot en met 16 jaar meedoen aan actieve, creatieve en sportieve activiteiten tijdens het ‘Vikingbos’. Er kwamen in totaal 371 kinderen. De kinderen werden verdeeld in de leeftijdsgroepen 4-6 jaar, 7-8 jaar, 9-12 jaar en 13+, met elk een eigen programma. Ze gingen knutselen, bakken, het bos in en het toneel op. Kleintjes gingen de zee op om zieke Vikingen te redden, er was een heuse Vikingtraining en een wedstrijd tussen monsters en zeemeerminnen. Tieners hadden een eigen middag/avondprogramma. 
Bekijk hier de reportage van Rijswijk TV


 

Invoering AVG

 
 

Per 28 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De website van Don Bosco Werken Nederland  is beschermd via een beveligde SSL-verbinding en alle persoonsgegevens zijn goed afgeschermd. We vinden jouw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig om met fotomateriaal en gegevens die we beschikbaar hebben. Wij beschermen ieders persoonsgegevens en zullen die nooit beschikbaar stellen aan derden.


 

Wist je dat...

 
 

-Het Kansfonds een geweldige bijdrage van de Nederlandse Loterij heeft gekregen. Met  € 407.253,- kunnen ze weer veel mooie projecten voor kwetsbare mensen steunen, zoals initiatieven voor kinderen in armoede en zwerfjongeren.
-U2B-Heard (Don Bosco Utrecht) 
nieuwe HBO stagiaires zoekt voor volgend schooljaar. Bekijk hun stagepagina.
-Vertegenwoordigers van U2B-Heard 16 april aanwezig waren bij het actieprogramma Zorg voor de Jeugd, ze gingen op de foto met Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


 

Colofon

 
 

Heb je nieuws of wil je reageren? Stuur je bericht naar communicatie@donbosco.nl
Don Bosco Werken Nederland, Pomphulweg 106, 7346 AN Hoog-Soeren
www.donboscowerken.nl


 
 

Wilt u deze mailing niet ontvangen? Klik hier