Nieuwsbrief april 2018

 
 

Het is bijna Pasen, komend weekend is het al zover. En het voorjaar is in al zijn kracht in de natuur te zien. Je ziet het aan de uitlopende struiken, het frisse groen en de eerste lammetjes en veulens in de wei. Ook bij de Don Bosco werken bruist het weer volop. Zomaar een greep uit het nieuws: een Vikingbos in Rijswijk, 'Knip in het jaar' bijeenkomsten in Deventer en Amsterdam en een inspirerende middag rond het thema Opvoeden in Apeldoorn. Via deze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alles wat zich in Nederland binnen de Don Bosco wereld afspeelt. Veel leesplezier en zalig Pasen!


 

Agenda

 
 

-12 april - Overleg bestuur en Raad van werken DBWN in Utrecht
-13-15 april 2018 - Informatieweekend SAMEN over werken met Straatkinderen (in Assel)
-15 april - Themamiddag over Opvoeden bij Don Bosco Apeldoorn
-19 april - Knip in het jaar bij Don Bosco Amsterdam
-20 april - Knip in het jaar bij Don Bosco Deventer
-16 mei - Voorstelling De Omzieners in Ggant in Apeldoorn


 

Ter inspiratie: Don Bosco leert van zijn moeder

 
 

Margherita verhuisde op 58-jarige leeftijd naar Turijn om haar zoon Don Bosco te assisteren. In zijn werk met de honderden arme en in de steek gelaten jongens die naar de stad stroomden, was ze als een moeder voor hen. ‘Mama Margherita’s’ wijsheid en goedheid werd het model voor het ‘preventieve systeem’ dat de basis was van de educatieve benadering van Don Bosco. Gastvrijheid, hartelijkheid, redelijkheid en geloof leefde zij met geduld voor in het Oratorium.


 

Geslaagde NL Doet acties in Assel en Rijswijk

 
 

Op zaterdag 10 maart 2018 heeft Assel Don Bosco Centrum meegedaan aan NL Doet. Twaalf vrijwilligers hebben het terrein seizoen klaar gemaakt en de aanzet gegeven tot het maken van een tuingereedschap schuurtje. Het Oranjefonds heeft hiervoor € 400,- ter beschikking gesteld. Na een kop koffie en het doorspreken van de werkzaamheden is de ploeg enthousiast van start gegaan. We werden verrast met een heerlijke lunch. Tot 15.00 uur is er hard gewerkt. Het weer zat mee en de sfeer was perfect. Leuk om met elkaar aan de klus te staan en daarbij ziet het er weer fris uit. De vrijwilligers worden alsnog van harte bedankt voor hun inzet. Voor een complete impressie zie de foto's op Facebook.
Ook Don Bosco Rijswijk bedankt de kanjers die op 9 maart eindeloos hebben geschuurd, geverfd, gepoetst en geklust tijdens NL Doet 2018.


 

Themamiddag over opvoeding 15 april

 
 

Zie de meegezonden uitnodiging in de bijlage.
DBWN (Vorming) in samenwerking met  Don Bosco Apeldoorn organiseert zondag 15 april een speciale themamiddag over 'Opvoeden'. Locatie is Don Bosco Apeldoorn, Sluisoordlaan 200 in Apeldoorn. Met een programma waarbij drie pedagogen worden vertolkt: één met joodse, één met islamitische en één met christelijke uitgangspunten. Het doel is om vanuit de drie geloofsachtergronden middels het delen van ervaringen tot meer verbinding te komen. De middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Tijd: 14.00-17.00 uur, de toegang is vrij. Je bent van harte welkom!


 

Knip in het jaar

 
 

Op 19 april bij Don Bosco in Amsterdam en 20 april bij Don Bosco Deventer komen betrokkenen bij elkaar voor de ‘Knip in het jaar’, een jaarlijks samenkomen om persoonlijke inspiratie met elkaar te delen rond het voorbeeld van Don Bosco.
Wij onderscheiden ons als Don Boscowerken van menig ander jeugdwerk omdat wij ons laten inspireren door een verhaal. Het levensverhaal van Don Bosco. Ons gedachtegoed kent geen opsomming van regels en protocollen maar betreft het dynamische verhaal van een opmerkelijk individu dat in zijn leven allerlei situaties meemaakt, hierin keuzes maakt, zich laat inspireren en actie onderneemt. Hij is als het ware ‘betekenisdrager’ voor ons, iemand aan wie wij ons eigen verhaal kunnen spiegelen. Tijd vrij maken voor bezinning op Don Bosco’s levensverhaal is een voorwaarde om werkzaam te zijn in een typisch Don Boscowerk. Zo houden we elementaire waarden en deugden levend in het dagelijks werken met jeugd en jongeren dat veel uitdagingen kent en waarin we onszelf  iedere dag meenemen. 


 

Betekenis Don Bosco logo

 
 

Kinderen en jongeren voelen waar ze mogen thuiskomen. Gemakkelijk vinden ze aansluiting bij gelijkgezinden. Ze nemen hun intrek als het ware onder hetzelfde dak. Het behoort tot het wezen van elke mens: hij zoekt ‘verbondenheid’.  Mensen, die optrekken met kinderen en jongeren vanuit Don Bosco’s bewogenheid, en degenen die zich waar dan ook engageren in Don Bosco’s stijl vinden elkaar in die grote beweging rondom hem. Die beweging heeft een prachtig logo. Je ziet het hiernaast en op elke Don Bosco-locatie.  
Alle goede dingen bestaan uit drie, ook ons logo. Wat zien we?
1. Jong en oud, kinderen, jongeren en volwassenen vinden elkaar en mogen bij Don Bosco thuiskomen. Hand in hand gaan ze samen de toekomst tegemoet.
2. Met eenzelfde inspiratie werken zij rond en vanuit: hartelijkheid-emotionaliteit, redelijkheid-rationaliteit, geloof-zingeving. Het dak vormt een thuis met de drie pijlers van Don Bosco’s preventieve werkwijze.
3. We zitten wereldwijd onder hetzelfde dak, de beweging rond Don Bosco herkent zich in dit logo. Je vindt het dan ook overal in de wereld, in 132 landen op alle vijf continenten. Het logo is eigendom van de congregatie van de salesianen van Don Bosco.en mag qua uitvoering niet gewijzigd worden.
 


 

Voorstelling Omzieners 16 mei te zien in Apeldoorn

 
 

Woensdagavond 16 mei 2018 is de theatervoorstelling "De OmZieners" te zien in Podium Gigant, Apeldoorn. Deze voorstelling is gemaakt door mensen die leven in de marge van de maatschappij in samenspraak met ervaren theatermakers. Mensen die leven in de marge worden vaak "zwakkeren" genoemd, maar dat is onzin. Van heel weinig moeten (over)leven maakt je juist kwetsbaar, dat wel. Een diep gekoesterde wens van mensen in de marge is dan ook: een menswaardig leven zonder stress en strijd. Vanwege het thema is Assel Don Bosco Centrum bij deze voorstelling betrokken. 


 

Notitie Opgroeien en opvoeden in armoede

 
 

Ongeveer een op de tien kinderen leeft in armoede. De notitie 'Opgroeien en opvoeden in armoede' van het Nederlands Jeugd Instituut omschrijft welke kinderen risico lopen om in armoede op te groeien. Ook beschrijft de notitie de leefsituatie van kinderen in armoede en de gevolgen voor hun welbevinden. Tot slot wordt de beleving van deze kinderen en hun ouders geschetst. 


 

Wist je dat...

 
 

-de maart nieuwsbrief van SAMEN hier online te lezen is.
-Don Bosco logo-stickers (25x25 cm) verkrijgbaar zijn door een aanvraag te doen bij communicatie@donbosco.nl 
-zaterdag 14 april er in Assel een reunie is voor oud-leerlingen van de Don Boscoschool in Leusden.
-Cirilo de Deus zondag 6 mei, aanvang H. mis 10.30 uur, zijn gelofte als salesiaan van Don Bosco aflegt in de Lucaskerk, Osdorper Ban 130, in Amsterdam. Belangstellenden zijn van harte welkom.

-Vikingbos het thema is op 1,2 en 3 mei bij Don Bosco Rijswijk.
-het Jaarverslag 2017 van Assel Don Bosco Centrum te lezen is via de website.
-je de voorjaarseditie van Don Bosco NU hier online kunt lezen.
-'Opvoeden is Samenspel' als thema is gekozen voor de Week van de Opvoeding, van 1 t/m 7 oktober 2018.


 

Colofon

 
 

Heb je nieuws of wil je reageren? Stuur je bericht naar communicatie@donbosco.nl
Don Bosco Werken Nederland, Pomphulweg 106, 7346 AN Hoog-Soeren
www.donboscowerken.nl


 
 

Wilt u deze mailing niet ontvangen? Klik hier