Nieuwsbrief november 2017

 
 

Afgelopen maand hebben verschillende werken aandacht besteed aan armoede onder jongeren in Nederland. Zo was er in Utrecht een speciale armoedeweek en in Amsterdam een speciale 'Nacht van de straatjongere'. Ook bij de opvang van dakloze jongeren is geld het probleem. Je leest er meer over in deze nieuwsbrief zodat je op de hoogte bent van alle activiteiten en ontwikkelingen binnen Don Bosco Werken Nederland.
 


 

Ter inspiratie: ​‘The sense of belonging’

 
 

“Om te kunnen groeien en bloeien hebben mensen een omgeving nodig waar ze het gevoel hebben ‘erbij te horen’, waar ze zichzelf mogen zijn, gezien en gewaardeerd worden, waar men solidair met ze is, waar ze aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid en waar het niet ontbreekt aan gezelligheid.
De inrichting van deze ruimte heeft trekken van een huiskamer; soms een geordende bende, later weer netjes opgeruimd. Onuitgesproken krijgen jongeren het gevoel ‘hier ben ik welkom’. In zo’n omgeving leg je gemakkelijk contact.”   Bron: Pico Bello Don Bosco.


 

Zonnige reünie Turijnreis

 
 

Zondagmiddag 15 oktober was bij Don Bosco Deventer de reünie voor de deelnemers van de Turijnreis in april. Het gezelschap werd door gastheer John Vos welkom geheten, dankzij het zonnige najaarsweer kon iedereen lekker buiten op het terras zitten. Na de koffie met taart, het bijkletsen en herinneringen ophalen kregen de deelnemers een informatief programma voorgeschoteld over de verschillende projecten en activiteiten van Don Bosco Deventer. Het bezoek aan de voormalige Vianneykerk boordevol Aziatische kunst werd gevolgd door een presentatie van twee nieuwe projecten voor jongeren: 'The colourful circle' en 'Terug naar het normale leven'. Hierna volgde een rondleiding door het gebouw Villa Voorstad dat de thuisbasis is van Don Bosco Deventer en als buurthuis een veelzijdige rol vervuld. Na een muzikaal intermezzo van popkoor Jestics werd de gezellige middag afgesloten met een culinaire wereldreis. Een aantal bewoners van de veelkleurige wijk heeft onder leiding van Carin Kainama een fantastisch buffet verzorgd uit de internationale keuken. Voldaan en geïnspireerd toog iedereen daarna weer huiswaarts.


 

Geslaagde Nacht van de Straatjongere '17

 
 

Op 6 oktober organiseerde SAMEN een bijzondere activiteit midden in Amsterdam op de wallen. Tijdens de Nacht van de Straatjongere hadden bezoekers de kans om in gesprek te gaan met jongeren met ervaring in de jeugdhulp en maatschappelijke zorg. Na een heerlijk kopje soep van KANA, werden er dilemma's besproken en hoe zit dat nou als je in de jeugdzorg zit en ineens 18 wordt? Al met al een informatieve avond die ogen heeft geopend omtrent het leven op straat in Nederland.


 

​Informatieweekend: werken met straatkinderen

 
 

Heb jij interesse in internationaal vrijwilligerswerk? Wil jij meer weten over de achtergrond van straatkinderen en straatjongeren? Wil jij weten tegen welke uitdagingen je als vrijwilliger kan aanlopen? Kom dan van 24-26 november naar het informatie- en trainingsweekend van SAMEN. Het weekend is een goede manier om te kijken of vrijwilligerswerk met straatkinderen iets voor je is. Het weekend wordt georganiseerd door jongeren met ervaring op projecten in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.  Meer informatie en aanmelden via: www.samen.org en Facebook


 

​Coaching Café

 
 

Op 10 november kun je bij SAMEN jezelf ontwikkelen op het gebied van coachen en begeleiden. Onder het genot van een hapje en een drankje kun je twee workshops volgen. Je kunt kiezen uit: 1) gesprekstechnieken: doorvragen, 2) gesprekstechnieken: verbinding maken en 3) begeleiders dillema’s. Deze laatste workshop is speciaal gericht op de begeleiders van SAMEN. De eerste twee workshops zijn meer algemeen. Daarom staat deze activiteit ook open voor andere geïnteresseerden.  Meer info is te vinden op Facebook, aanmelden kan via info@samen.org.  
 


 

Trainingsdag stagiairs in de Domstad

 
 

Tijdens de trainingsdag voor nieuwe stagiairs in Utrecht is het gedachtegoed van Don Bosco onder de loep genomen door de ogen van jonge professionals. De voorbeelden uit hun huidige praktijk raken de kern van wat Don Bosco heeft voorgeleefd. Zijn doelstellingen met de jongeren; dat ze kunnen groeien in verbondenheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en zingeving, is nog actueel. Onder leiding van de taakhouder vorming werden ervaringen gedeeld, verbanden gelegd en interessante persoonlijke inzichten aangedragen. De ‘school’ van Don Bosco’s oratorio was tijdens de dag goed vertegenwoordigd. Het levensverhaal van Don Bosco werd door de deelnemers in de vorm van mind-mapping treffend weergegeven.
Tijdens de goed verzorgde lunch werden er uiteenlopende vragen aan elkaar gesteld met behulp van een leuk boekje van één van de stagiairs. Het was plezierig, mensen waren betrokken bij elkaar. Een gevoel als in een warme ‘huiskamer’. In een aparte ruimte zijn er diverse spellen gedemonstreerd die bruikbaar zijn om jongeren in beweging te zetten, lol te beleven en uit het hoofd te halen. Het blijkt telkens een verademing om samen te spelen, expressief en lichamelijk bezig te zijn, ook zeker tijdens een intensieve trainingsdag. Lekker jezelf kunnen zijn als op een ‘speelplaats’ zonder wat te ‘moeten’. In deze groep werd er uitgebreid uitgewisseld over persoonlijke keuzes die men heeft gemaakt om zin-vol bezig te zijn. (‘Zin-plek’). Deelnemers vertelden hoe zij hun eigen moeilijke levenservaringen een plaats hadden gegeven en nu vruchtbaar maakten om anderen tot steun te zijn. En deed ook Don Bosco dit niet? Dank jullie wel, Don Bosco Utrecht.


 

Maatschappelijke diensttijd voor jongeren

 
 

​Het nieuwe kabinet voert een vrijwillige maatschappelijk diensttijd voor jongeren in van maximaal zes maanden. Dat staat in het regeerakkoord. De maatschappelijke diensttijd wordt samen met maatschappelijke organisaties, gemeenten en provincies opgezet. Maatschappelijke organisaties kunnen ieder jaar bij overheden projecten voorstellen voor de diensttijd. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het 'ontzorgen' van de deelnemende organisaties. . Jongeren krijgen voor hun maatschappelijke dienst een diplomasupplement, dat bij sollicitaties bij de overheid geldt als een pre. Het kabinet wil dat het bedrijfsleven dat voorbeeld volgt. Voor de maatschappelijke diensttijd is budget beschikbaar dat oploopt tot 100 miljoen euro per jaar. Deelnemende jongeren kunnen rekenen op een 'bescheiden vergoeding'. Bron: Bureau woordvoering kabinetsformatie.


 

Geld knelpunt bij uitstroom daklozenopvang

 
 

Ingewikkelde en lange procedures bij gemeenten en instellingen maken het verlaten van de opvang voor dakloze jongeren bijna onmogelijk. Vooral financiële problemen houden daklozen op straat. Dat stelt het Leger des Heils in het rapport Doorstroom opvang belemmerd door financiële knelpunten. Jongeren dreigen tussen wal en schip te vallen, blijkt uit het rapport, dat gaat over daklozen van 18 jaar tot 65+. Ze kampen met zoveel problemen tegelijk, dat zij niet passen in de hokjes waar de bestaande regelgeving van uitgaat. Hierdoor worden wachtlijsten voor hulp onnodig langer en lopen de maatschappelijke kosten op. De gemeenten Almere, Rotterdam en Maastricht zijn de positieve uitzonderingen, zo blijkt uit het rapport. Daar werken de betrokken instanties goed samen en worden uitkeringen sneller toegekend. Bron: Leger des Heils


 

Mooie donatie aan Don Bosco Rijswijk

 
 

Jolanda en Agnetha van Holland & Barrett (voorheen De Tuinen) kwamen onlangs met een leuke verrassing voor het team van Don Bosco Rijswijk. Met een spaaractie van ruim 20 filialen is het prachtige bedrag van € 2.151,- opgehaald voor het jeugdcentrum. De medewerkers droegen hun steentje bij door te fietsen, te puzzelen, te bakken en door andere creatieve acties op te zetten. Don Bosco zal het geld besteden aan de activiteiten voor kinderen uit de buurt. 


 

Wist je dat...

 
 

-Don Bosco Rijswijk een leidinggevende zoekt? Kijk hier als je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging.
-Samenwerking tussen Blend, Academy, Theater Veder en Don Bosco Straatvisie een mooi project opgeleverd heeft?
-het nieuwe kabinet Rutte III 54 miljoen extra investeert in de transformatie van de jeugdhulp?
-RTV Utrecht een reportage maakte over de Armoedeweek in Utrecht waarin o.a. Hajar van U2B-Heard! aan het woord komt?
-Ruim 311.000 jongeren in de eerste helft van dit jaar jeugdhulp gekregen hebben? Bron: ANP
-Joris Linssen is in zijn programma Hello Goodbye op zoek naar verhalen van mensen die afscheid nemen of die elkaar weer terug zien. In de aflevering van 5 oktober staat Els haar reismaatje Jan-Gert op te wachten, met wie zij vanuit SAMEN naar een straatkinderenproject in India is geweest. Els vertelt over haar intense en leerzame ervaring met haar reismaatje...(Het fragment begint in de 21e minuut) 


 

Colofon

 
 

Heb je nieuws of wil je reageren? Stuur je bericht naar communicatie@donbosco.nl
Don Bosco Werken Nederland, Pomphulweg 106, 7346 AN Hoog-Soeren
www.donboscowerken.nl


 
 

Wilt u deze mailing niet ontvangen? Klik hier