Wij noemen je bij naam!
Ook nu leven er in onze maatschappij veel jongeren aan de rand van de samenleving, sommigen zijn dak- of thuisloos, asielzoeker, of 'gewoon' op zoek naar hun bestemming. Ze stellen vragen die van alle tijden zijn: "wie ben ik?" en "wat vind ik belangrijk?".

De praktijk: zó werken we!
Communiceer spontaan
Opvoeden is een dagelijks gebeuren. Terwijl we spelen, elkaar helpen, de vaat doen of lesgeven, voeden we ook op. Het spontaan aanvoelen wat wel of niet kan, zorgt voor normbesef en grensbewustzijn. Belangrijk is dat je hierin authentiek bent, echt bent. Je toont échte interesse, bent eerlijk en verlangt dat ook van de ander. Wanneer je spontaan bent, word je zelf een voorbeeld van eigenheid.

Wees écht aanwezig
Wanneer je met jongeren werkt is het essentieel dat je ook echt met hen optrekt. Je werkt mét hen en niet vóór hen: je bent toegankelijk en aanspreekbaar maar houdt rekening met je eigen grenzen. Jongeren moeten het gevoel krijgen dat ook zij er mogen zijn, met al hun talenten en beperkingen.

Schep een klimaat van hartelijkheid
Het ligt zo voor de hand: vriendelijk zijn. Als je kinderen en jongeren hartelijk en open tegemoet treedt, hen bij naam noemt en je verplaatst in hun situatie, is de helft al gewonnen. Hoewel de verhouding opvoeder-jongere niet gelijk is en je als opvoeder een verantwoordelijkheid hebt over de jongere, is het toch belangrijk de gelijkwaardigheid te onderstrepen. We zijn allen op weg, volwassene en jongere. Samen.

Sta met beide voeten in de realiteit
Jongeren ontwikkelen zich in een sfeer van hartelijkheid, maar hebben zeker ook structuur nodig. De opvoeder leert hen kritisch-constructief met zichzelf en de omgeving om te gaan. Je bent als werker niet alleen toeschouwer, staat niet slechts aan de zijlijn, maar gaat het gesprek aan en treedt dus in het speelveld. Dit doe je vanuit je eigen overtuigingen. Met je levensloop als voedingsbodem help je de jongere zijn eigen leven te vormen. En je kunt daarover ook wel eens van mening verschillen!

Je kunt alles rustig nalezen in het Handvest voor Don Bosco werkers. klik hier
Ook is er een Engelse vertaling: Charter for Don Bosco educators. klik hier
Kenmerken van het pedagogisch handelen van een Don Bosco werker. klik hier
De laatste uitgave van Don Bosco Werken Nederland is het boek PICCO BELLO Don Bosco; Handvat voor jeugd- en jongerenwerkers. Te bestellen in de webshop.
DB methodiek
Home